Stiftelsen Right to Play jobber for å bedre barn og unges hverdag i verdens mest vanskeligstilte områder gjennom lek og idrett. På den måten inspirerer de enkeltpersoner og samler hele lokalsamfunn. Gjennom lek og idrettsaktiviteter lærer barn toleranse, samhandling, respekt og empati for hverandre. De får også kunnskap om hvordan de skal beskytte seg mot sykdommer som malaria og HIV / AIDS. Barn og unges regelmessige deltakelse i lek og idrettsaktiviteter gir dem viktige basisferdigheter som samarbeid, kommunikasjon og lederskap.

I 2007 opprettet Interflora sitt humanitære fond for å gi økonomisk støtte til humanitære formål. Hver gang en blomsterhilsen sendes gjennom Interflora går kr 2,- til Interflora Norges Humanitære fond. Midlene samlet fra Interflora-butikkenes bidrag tildeles hvert år ett humanitært formål valgt av styret i Foreningen Interflora Norges Humanitære Fond.

2 kroner blir veldig mange. Fordi Interflora er den suverent største leverandøren av blomster til det norske folk. I år valgte vi å gi de midlene til Stiftelsen Right to Play. For hver blomsterhilsen vi leverte frem til 30. juni 2015 ga vi kr 2,-. Fordi vi leverer blomster på døren til mange nordmenn hver dag, har vi tilsammen gitt kr 549 372,- til Stiftelsen Right to Play.

tildeling.JPG

Mandag 31. august ble tildelingen markert med et møte mellom daglig leder i Interflora Dag Henrik Rølmann, styreleder i Interflora Reidar Mueller, og leder for Right To Play Johann Olav Koss.