”No lost generation” oppfordrer det internasjonale samfunnet til å reagere for å beskytte fremtiden til barn berørt av Syria-krisen. Blandt de nærmere 700,000 syriske flyktningene som er registrert i Jordan, er rundt halvparten barn. Og mange av disse er skolebarn. Regjeringen i Jordan har gitt tilgang til skoler for syriske flykninger og gjør alt de kan for å sikre at flest mulig får gått på skole. Dessverre har de har ikke kapasitet til å ta seg av de enorme mengdene flykninger som kommer over grensen, og mange skolebarn står derfor uten et tilbud om utdanning.

Barn som er rammet av konflikten har ikke bare mistet sitt lokalsamfunn og hjem. Mange har også mistet omsorgspersoner, og er derfor svært utsatt for tidlig ekteskap, barnearbeid, eller rekruttering til væpnede grupper.

Makaniprosjektet har som mål å kunne tilby syriske barn på flukt en stabil hverdag, med enkel utdanning, psykososial støtte og livsferdigheter – alt under ett tak. 

På denne måten gies barna ferdigheter slik at de kan sikre en fremtid for seg selv, og sitt samfunn.

Se mer om Makaniprosjektet her: https://youtu.be/AdyfqdS6-DE

Unicef.jpg       Makani.jpg