Alternative mesterskap, forkortet til AM, er et vidt begrep. Det er i utgangspunktet få krav til hvordan et slikt mesterskap kan være innholdsmessig, hvordan det skal foregå, og hvem som kan delta, men det må godkjennes av Interflora Norge SA før det gjennomføres.
Disse mesterskapene kan finne sted hvor som helst i landet, og arrangeres av enten Norsk Blomsterhandlerforbund og Interflora Norge SA, og/eller av Interfloras lokalforening(er), og/eller av andre bransjeaktører.
Konkurransedeltakerne i AM er profesjonelle blomsterdekoratørfaglige yrkesutøvere, og de som er på vei til å bli å bli det.
Konkurransedeltakerne kan delta i så mange AM som de ønsker.
AM er selvstendige og avsluttende mesterskap, og arrangeres annet hvert år. Året etter AM arrangeres det norgesmesterskap. Vinneren/vinnerne (inntil 2 personer) blir kvalifisert til deltakelse i NM. OBS! Bo-adresse i Norge er et krav for å kunne benytte seg av en kvalifiseringsplass til NM.

Dokumenter:
- Reglement for DM, AM og NM - Klikk her