Interflora har sikker netthandel og 400 kvalitetssikrede Interflora-butikker som står klare til å levere akkurat din blomsterhilsen. Fra netthandel sakte men sikret ble vanlig på midten av 1990-tallet frem til dot-com boblen sprakk i 2000 var det mange som etableret seg med egne nettbutikker. En stor andel av dem er borte nå, de hadde ikke produksjonsapparatet eller logistikkapparatet i bunn. Da vi etablerte vår første netthandelsløsning i 1995 var produksjons- og logistikkapparatet vårt 70 år, velsmurt og særdeles velfungerende. Og slik fungerer det ennå. Vi leverer din blomsterhilsen for deg - dit du vil, når du vil.

 

IllustrasjonsbildeBaksideDM_Lav.jpg        pakketBukett.png