Når en som står deg nær dør, vil du gjerne sende en siste hilsen til vedkommende. Den vanligste måten å gjøre dette på, er å sende blomster til gravferden. Blomstene som sendes til gravferden er ikke til de etterlatte, men til avdøde, og hilsenen du sender med blomstene skal derfor stiles til den som har gått bort.

Hvis du har stått både avdøde og familien hans eller hennes nær, vil en ofte velge å sende en kondolansebukett eller –dekorasjon hjem til familien i tillegg til blomstene en sender til gravferden. På kortet som følger blomstene som sendes hjem til familien skriver du selvfølgelig en hilsen til de etterlatte, ikke til avdøde.

Dersom du ikke kjente avdøde så godt, men kjenner familien, er det naturlig å kondolere dem. Å kondolere betyr å vise medfølelse i sorg, og mange velger å sende en blomsterhilsen hjem til dem som har mistet sine. Her er det viktig å huske at hilsenen skal stiles til de etterlatte.

Takk for deltakelse
Som ved andre anledninger hvor man har blitt vist oppmerksomhet og medfølelse, bør man takke. De som har sendt kranser, bårebuketter, kondolansebuketter og brev kan takkes personlig, muntlig eller skriftlig. Velger man å takke skriftlig, kan man benytte moderne kommunikasjonsmetoder som SMS eller e-post, eller mer formelle midler som kort eller brev med en personlig hilsen. Et ferdigtrykt kort med en vennlig takk er også tilstrekkelig. Begravelsesbyråene kan hjelpe til med å skaffe ferdigtrykte kort. Noen velger å takke via annonse i avisen. Problemet med denne løsningen er at de som har sendt hilsener blir usikre på om akkurat deres hilsen har kommet fram. Strekker kreftene til, er en takk sendt til hver enkelt derfor langt å foretrekke.

Forslag til tekster på takkekort
•Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved ________s bortgang.
•Takk for blomster og vennlig deltakelse i forbindelse med vår far/mors sykdom og bortgang.
•Takk for all vennlig deltakelse.
•Vi takker for oppmerksomhet og varme tanker i anledning vår mors/fars sykdom og begravelse.