Konkurransedeltakerne i DM er profesjonelle blomsterdekoratørfaglige yrkesutøvere, og de som er på vei til å bli å bli det. De fleste konkurransedeltakerne hører hjemme i den enkelte arrangørs område, men det er også åpent for deltakere utenfra – fra hele landet. Konkurransedeltakerne kan delta i så mange DM som de ønsker, men de må ha én eller flere av disse Norge-tilknytningene: Norsk bo-adresse, norsk arbeidsadresse, elev/student ved norsk skole.

Distriktmesterskap arrangeres annet hvert år. Året etter DM arrangeres det norgesmesterskap.
DM er selvstendige og avsluttende mesterskap, med én vinner, og én distriktmester – som oftest samme person. Vinnerne fra de to klassene i DM (se nedenfor) og etter visse regler noen ytterligere konkurransedeltakere, blir kvalifisert til deltakelse i NM. OBS! Bo-adresse i Norge er et krav for å kunne benytte seg av en kvalifiseringsplass til NM.

Klasseinndeling:
Konkurransedeltakerne i DM er delt inn i to klasser:

Klasse A: Deltakere med Fagbrev eller med minimum 4 års praksis i/fra bransjen.
Klasse B: Deltakere uten Fagbrev og med mindre enn 4 års praksis i/fra bransjen.

Unntak: Norsk Blomsterhandlerforbund og Interflora Norge kan tillate flere klasser. En slik mulighet må i så fall informeres om god tid i forveien, og gjelde alle arrangører av DM det året. En slik avgjørelse setter ikke automatisk presedens for fremtiden.

Mesterskapsformer:
I et distriktmesterskap kan det enten være

  • to overraskelsesoppgaver
    eller
  • én forberedt oppgave (som offentliggjøres på forhånd) + én overraskelsesoppgave

    Unntak: Norsk Blomsterhandlerforbund og Interflora Norge kan i helt spesielle tilfeller initiere, eller tillate andre konkurranseformer. Tilfredsstillende arrangementstekniske rammer og om det er hensiktsmessig, er da blant vurderingskriteriene. Videre må oppgavene i slike tilfeller også inneholde både overraskelses- og forberedte aspekter/momenter. Alt i forbindelse med slike unntak, inkludert fremgangsmåte for forberedelser, offentliggjøring, og gjennomføring, må avtales i det enkelte tilfelle, i meget god tid i forveien med Norsk Blomsterhandlerforbund og Interflora Norge.