Det er fullt mulig å selv ordne alle formaliteter etter et dødsfall, men de aller fleste velger å oppsøke et begravelsesbyrå for å få hjelp til det praktiske.

Et begravelsesbyrå vil hjelpe deg med å
• Melde dødsfallet til skifteretten eller lensmannen
• Få utstedt dødsattest
• Velge gravsted
• Velge seremoni/gravferd
• Utforme dødsannonse
• Velge kiste
• Bistå med valg av blomster/blomsterleverandør
• Transport fra hjem eller sykehus til kirke eller krematorium
• Avtale med presten
• Finne passende tidspunkt for seremonien
• Ordne med forsangere eller kunstneriske innslag
• Lage programmer til seremonien
• Arrangere minnesamvær

I noen tilfeller vil den avdøde skriftlig eller muntlig ha gitt uttrykk for hvilke ønsker han eller hun har til seremoni, men som oftest er dette noe de etterlatte må ta stilling til.

Alternative gravferder eller seremonier kan være

• Begravelse (da senkes kisten i en grav)
• Bisettelse (kremasjon)
• Kirkelig seremoni
• Individuell seremoni 

Uansett hvilken type gravferd du velger, vil blomster være en viktig del av seremonien. En blomsterdekoratør har lang erfaring i å skape verdige rammer rundt arrangementer som har stor betydning både for de nærmeste etterlatte og for familie og venner som skal ta farvel. Har du en blomsterhandler du har et godt forhold til, vil han eller hun kunne samarbeide med begravelsesbyrået om å skape en helhetlig, personlig og vakker ramme rundt avskjeden. Blomsterleverandør kan du velge uavhengig av begravelsesbyrå, og det er ikke nødvendig å velge produkter ut fra en ferdig katalog. På den annen side kan vakre bilder gi inspirasjon og ideer til hvordan du vil at akkurat den seremonien du har ansvaret for skal utsmykkes.