Interfloras kunder skal oppleve kvalitet i henhold til sine forventninger. Det er forskjellig holdbarhet på alle typer blomster og planter. Dekorasjoner og buketter vil derfor ha forskjellig holdbarhet alt etter hva de består av. Interflora garanterer pris og kvalitet på produkt i henhold til bestilling.

Skulle du ha noe å utsette på kvaliteten på sendingen, må en reklamasjon snarest rettes til butikken som leverte blomstene. Telefonnummer og kontaktinformasjon på butikken som leverer din hilsen finner du på ordrebekreftelsen
(den sender vi deg pr e-post så fort du har registrert bestilingen din).

Leveranser som av kunden ikke oppleves å ha god nok standard blir normalt erstattet med ny levering.
Ved reklamasjoner blir hver enkelt henvendelse vurdert ut i fra forventet levetid på det leverte produktet.

Se forøvrig våre kjøpsbetingelser.