Buketter
Gjør klar en ren vase med holdbarhetsmiddel og temperert vann. Skjær over stilkene nederst og sett blomstene i vasen med en gang, slik at snittflatene ikke tørker. Etterfyll med vann hver dag, hvis det brukes holdbarhetsmiddel. Hvis ikke, skift til rent vann og skjær samtidig over stilkene på nytt. Da holder de seg lenger. 
 

  

Bestill friske blomster

Dekorasjoner 

Med dekorasjoner er det viktig å etterfylle vann hver dag. Du kan også skifte ut de blomstene som ikke er friske. Stell av sammenplantninger varierer utifra hvilke planter det gjelder. Spør blomsterhandleren din om hvordan plantene skal behandles. Følger du denne veiledningen får du mer og lenger glede av dem.

 

Hvordan får du fine stueplanter

Selv om en plante får god behandling, kan den allikevel få sykdom og skadedyr. Virus og sopp angrep kan ofte være vanskelig å få bukt med. Dessverre er det beste rådet da å kaste den, slik at den ikke smitter andre planter. Det kan kjøpes midler til å bekjempe skadedyr. Det hender også at en plante mistrives uten å være syk. Nedenfor forteller vi hva du kan gjøre hvis plantene dine ikke utvikler seg som du ønsker. Det er viktig at du tenker gjennom hvordan du har behandlet plantene og gjør endringer ut fra dette. Finner du ikke grunnen til at en plante utvikler seg galt kan du ta den med til en Interflora-butikk. Her finner du fagfolk som kan hjelpe deg med råd og tips. Lykke til.
 

Planter som henger

Planter som henger med hodet mangler som regel vann, spesielt om sommeren. Det kan også ofte være for varmt og for mye direkte sollys. For sterkt sollys gjelder spesielt om sommeren. En annen grunn for at plantene henger kan også være på grunn av for mye vann. STIKKORD: Vannmengde og plassering.
 

Brune blader

Brune flekker på bladene kommer ofte av for lav temperatur innendørs, men kan også skyldes det motsatte eller direkte sollys. Vanndråper, som ligger på bladene, kan virke som en lupe og gi
brennmerker. Brune blader kan også skyldes kalkmangel eller for mye gjødning. Brune bladspisser betyr at planten får for lite vann, eller at luften er for tørr. STIKKORD: Temperatur, gjødning, plassering og fuktighet.


Gule blader

Når de gule bladene fortsatt henger på stilken, og altså ikke faller av, tyder det på at vannet er for ”hardt” (kalk i vannet), eller at jorden er blitt for sur. I så fall bør det pottes om. Små, gule blad kan skyldes generell mangel på næring/gjødning. Gule kanter på bladene kan bety mangel på fuktighet. Planten kan også stå for mørkt. STIKKORD: Lys, fuktighet og riktig mengde næring/gjødning.


Planter som mister blader

Det er naturlig at noen blader etter hvert blir gule og faller av. Mister planten derimot mange blader kan det skyldes en plutselig forandring i plantens miljø. F.eks hyppig temperaturforandring, eller trekk. Det kan også skyldes tørre røtter eller overvanning. Hvis det er de nederste bladene som faller av kan det skyldes for lite lys eller for sterk varme, eksempelvis fra en radiator eller annen varmekilde. STIKKORD: Vanning, lys- og varmeforhold, eventuell trekk.


Dårlig blomstring

Hvis plantene har mye grønt og blomstene ikke kommer ut, kan de ha fått for mye næring/gjødning. Noen planter bør ofte beskjæres slik at de ikke bruker for mye krefter på de grønne bladene, mens andre bare trenger lenger tid for å blomstre. Plantene kan stå for varmt eller for kaldt og noen trenger mindre vann enn andre. Tørr luft får blomstene til å visne fortere. STIKKORD: Næring/gjødning, beskjæring, vanning, temperatur og fuktighet.


Dårlig vekst

Det er normalt at plantene vokser sakte om vinteren, men det kan også skyldes for mye vann eller for lite næring i vekstperioden. Andre årsaker kan være for lite lys og/eller for dårlig plass til røttene. STIKKORD: Vanning, næring/gjødning, lys og røtter.


Pass på dine blomster og planter

Levende planter og blomster trenger omsorg for å trives. Å ha "grønne fingre" er ikke en medfødt evne, men mer et uttrykk for vilje til å passe plantene sine. Hvis man er oppmerksom på plantenes behov og behandler dem deretter, vil de gi deg varig glede og også bidra til et bedre inneklima. 


Bestill friske blomster