Starten.
I Berlin rundt 1900 fantes det to brødre, M. Hüber, som drev blomsterforretning på hver sin kant av den store byen. Så en dag fikk den ene av dem en ordre til en mottager som bodde i nærheten av brorens forretning. Hvorfor ikke la broren min utføre denne ordren, tenkte han som mottok den. Han er jo like dyktig fagmann som jeg, så han kan jeg stole på. Dermed var frøet sådd. Og i 1904 var 88 tyske blomsterhandlere med i den nystiftede Verband Deutscher Blumengeschãftsinhaber.

Si det med blomster. Ideen ble så tatt opp av amerikanske blomsterhandlere, som etablerte bevegelsen ”Say it with Flowers”, under navnet Florist’s telegraph Delivery Association (F.T.D) Den tyske og den amerikanske organisasjonen utviklet seg parallelt, men det skulle bli den amerikanske som satset mest på reklame og medlemsverving. I 1919 hadde FTD allerede over 600 medlemmer, hvorav 6 var utenlandske. En enorm utvikling var i gang. At president Woodrow Wilson i 1914 innførte morsdag var i høy grad med på å sette fart i sakene.

Verdens største blomsterorganisasjon. Siden den gang har vi utviklet oss til å bli 50 000 blomsterbutikker i ca 150 land som står klare til å bringe din blomsterhilsen ut. Vi leverer ca 32 mill blomsterhilsener hvert år og sørger for de gode blomsteropplevelsene over hele verden. Si det med blomster fra Interflora.

Interflora i Norge.
I 1915 ble den første spiren i Norge sådd. Da fikk blomsterhandler og gartner Iver J. Moum i Trondheim et brev fra en blomsterhandler i Detroit med bestilling på to blomsterdekorasjoner. Det var det aller første ”Floragram” i Norge.
I 1926 ble Norsk Blomster Telegraf opprettet, organisasjonen skiftet senere navn til Interflora. Et navn som er kjent verden over, et navn som er forbundet med kvalitet og som forplikter. Et navn vi er stolte over å bære.