Fondet får sine midler fra et obligatorisk bidrag på kr 1,- for hver blomsterhilsen Interflora-butikkene sender og for hver blomsterhilsen de leverer.

I praksis betyr det at for hver blomsterhilsen som sendes gjennom Interflora går kr 2,- til Interflora Norges Humanitære fond. Midlene samlet fra Interflora-butikkenes bidrag tildeles hvert år ett humanitært formål valgt av styret i Foreningen Interflora Norges Humanitære Fond.

Det er viktig for oss å understreke at midlene tildeles uavkortet, alle innsamlede midler deles ut. Ingen deler av fondets midler benyttes til å dekke administrative kostnader.

To kroner blir mange!
Det sendes årlig fler enn 250 000 blomsterhilsener gjennom Interflora. Med kr. 2,- pr norske blomsterhilsen og kr. 1,- pr blomsterhilsen til eller fra utlandet vil fondet årlig bli tilført
ca. kr. 470 000. 

Fondet samler midler for tildeling fra 1. juli til 30. juni påfølgende år. Tildelingen til valgte formål foretas 1. juli samme år. Interflora-butikkene kan foreslå kandidater til fondets årlige utdeling.

Representerer du en forening som driver humanitært arbeid, og vil søke?
Søknad sendes:
Foreningen Interflora Norges Humanitære Fond
v/Styrets Formann
Billingstadsletta 13
1396 BILLINGSTAD