Logo_HF_web.png

I 2007 opprettet Interflora sitt humanitære fond for å gi økonomisk støtte til humanitære formål. Foreningen Interflora Norges Humanitære Fond ble stiftet for å formidle denne støtten, som gis av Interflora-butikkene i Norge. Alle Interflora-butikkene i Norge bidrar til fondet.

Fondet får sine midler fra et obligatorisk bidrag for hver blomsterhilsen de leverer.
I praksis betyr det at for hver blomsterhilsen som sendes gjennom Interflora går det et bidrag til Interflora Norges Humanitære fond.
Midlene tildeles uavkortet, alle innsamlede midler deles ut. Ingen deler av fondets midler benyttes til å dekke administrative kostnader.

Søknad om midler fra Interfloras humanitære fond må være foreningen i hende 1.oktober. 
Representerer du en forening som driver humanitært arbeid, og vil søke?

Søknad sendes:
Foreningen Interflora Norges Humanitære Fond
v/Styrets Formann
Billingstadsletta 13
1396 BILLINGSTAD