Logo_HF_web.pngI 2007 opprettet Interflora sitt humanitære fond for å gi økonomisk støtte til humanitære formål. Alle Interflora-butikkene i Norge bidrar til fondet, som får sine midler fra et obligatorisk bidrag for hver blomsterhilsen butikkene leverer.

Vi har oppgjennom tiden valgt ut formål basert på de som har søkt på vårt humanitære fond, men fra 2024 har vi bestemt å gjøre noen endringer i forhold til dette. I Interflora sier vi «dine følelser levert på døra» og «si det med blomster». Blomster er en naturlig del av livet, spesielt ved de store og små anledningene. En blomsterhilsen er en fin måte å uttrykke glede, sorg, kjærlighet, savn og takknemlighet til hverandre. Relasjoner, formidling av følelser, samhold og tilknytning er avgjørende for god mental helse og dette har stor betydning for alle og angår alle. Vi ønsker å knytte oss nærmere dette budskapet, og ønsker derfor fremover å støtte utvalgte organisasjoner/stiftelser som arbeider med mental helse.

Representerer du en forening som arbeider med mental helse, og vil søke?

Send søknad til kundeservice@interflora.no – merkes med Foreningen Interflora Norges Humanitære Fond