Kirkens bymisjon ble etablert i Kristiania i 1855 for å kunne hjelpe de vanskeligst stilte i samfunnet. Organisasjonen er å finne i de fleste byene i Norge, og jobber blant mennesker som strever i hverdagen av ulike årsaker. Deres prosjekter er mange, med felles visjon om at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.
Kirkens bymisjon er en av Norges eldste hjelpeorganisasjoner og har inspirert mange av dagens hjelpeorganisasjoner i Norge.

Ønsker du å lese mer om arbeidet Kirkens bymisjon gjør, se her: https://kirkensbymisjon.no/hva-vi-gjor/