Interfloras ambisjon er en bærekraftig forretningspraksis som        
respekterer  mennesker, samfunn og miljø. Det er viktig for oss å møte samfunnets og kundenes forventninger til høy kvalitet og tillit til at vi opprettholder en god standard i produksjonen av våre varer og tjenester. Gjennom bærekraftig forretningspraksis bidrar Interflora til FNs bærekrafts mål, verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling.

Les mer om vårt bærekrafts arbeid og aktsomhetsvurderinger i redegjørelsen om samfunnsansvar og vår policy for bærekraftig forretningspraksis her:

Samfunnsansvar.png

Hvis du har spørsmål eller innspill til bærekrafts arbeidet i Interflora, kontakt oss på:        
kundeservice@interflora.no eller varsling@interflora.no