Interflora Norge tar personvern på alvor. Derfor håndterer vi alle persondata i henhold til den nye personvernforordningen også kjent som GDPR (General Data Protection Regulation).
Nettstedet interflora.no eies og drives av Interflora Norge SA med org.nr. 912 982 785, Billingstadsletta 13, 1396 BILLINGSTAD.
Nettstedet interflora.no gir deg mulighet til bruke våre tjenester. Når du går inn på og tar i bruk nettstedet, samtykker du til vilkårene og denne personvernerklæringen.

Om vår personvernerklæring

Interflora Norge tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.
All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Interflora Norge SA er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.
Ved å ta i bruk våre tjenester som tilbys via interflora.no, godkjenner du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er godkjent fra deg.
Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du ta kontakt med oss på kundeservice@interflora.no

Nettstedet interflora.no

Vårt nettsted interflora.no gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Videre gir den deg oversikt over våre produkter, og mulighet til å kjøpe våre produkter.  Når du går inn på og tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen. For å handle med oss må du oppgi ditt navn, din adresse, gyldig e-postadresse og ditt telefonnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Interflora Norge SA  (ved Adm. Dir.) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for Interflora Norge SA sin behandling av personopplysninger. Ansvaret for oppfølging av dette er delegert til personvernansvarlig: personvern@interflora.no
Hvem har tilgang til disse data?
Det er kun medarbeidere som har tjenstlig behov som har tilgang til disse data. Interflora Norge SA har implementert gode rutiner for tilgangskontroll, lagring og behandling.

Formål

Interflora Norge SA bruker informasjon om deg for å kunne gjennomføre bestilling av blomster i vår nettbutikk. I den forbindelse trenger vi følgende informasjon:

Fornavn
Etternavn
Adresse (Kun ved registrering av kundekonto)
Telefonnummer
E-post
Mottakers navn
Mottakers adresse
Mottakers telefonnummer

Ved utførelse av den bestilte tjenesten blir din kontaktinfo (navn, e-post adresse og telefonnummer) videreformidlet til utførende butikk slik at butikken ved behov kan ta kontakt direkte med deg som kunde for å gi raskest mulig service.

Interflora Norge SA benytter Trustpilot for å gi deg som kunde mulighet til å gå tilbakemelding på kundetilfredshet og i den forbindelse vil ditt navn og e-post adresse bli utlevert til Trustpilot. Denne informasjonen blir imidlertid ikke offentlig kjent eller brukt på noen måte av Trustpilot, med mindre du selv aktivt velger å avgi informasjon til Trustpilot. Du kan også enkelt reservere deg mot å motta ytterligere henvendelser fra Trustpilot.

Privatkunder som ønsker å betale mot faktura via vår leverandør AfterPay må oppgi personnummer for å kunne gjennomgå kredittsjekk, Personnummeret blir ikke lagret hos Interflora Norge SA. Les mer.

Interflora Norge SA oppbevarer ikke kredittkortopplysninger, men da vi i enkelte tilfeller etter samtykke fra kunde må etterbelaste betalingskortet som ble benyttet ved bestilling for dekking av kostnader for ekstra utkjøring vil kredittkortopplysningene bli lagret kryptert hos vår betalingsleverandør NETS i inntil 10 dager. NETS er PCI sertifisert på aller høyeste nivå, og håndterer kortbetalinger for over 25000 nettbutikker.

Interflora Norge SA utleverer aldri kundeopplysninger til 3.part med unntak av det som er nevnt ovenfor og eventuelt ved et rettslig bindende pålegg fra domstol eller politi og påtalemyndighet.

Ved å registrere seg som kunde hos Interflora, gir du samtykke til behandling av personopplysningene nevnt over, til de formål som står beskrevet i vår policy.
Det er frivilling å gi fra seg personopplysningene, men dersom du ikke gir fra deg opplysningene kan du heller ikke benytte tjenestene til Interflora Norge SA.

Nyhetsbrev

Du kan som kunde velge å gi samtykke til å motta Interfloras nyhetsbrev via e-post, men kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke ditt samtykke tilbake ved å melde deg av denne tjenesten.

Bruk av Informasjonskapsler i vår nettbutikk

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.
Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.
Her kan du se en oversikt over informasjonskapsler som brukes på interflora.no. 

Rett til innsyn
 
Den som er registrert i våre systemer har rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon: 
formålene med behandlingen
de berørte kategoriene av personopplysninger
mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til
dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, 
dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden,
retten til å anmode om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling 
retten til å klage til en tilsynsmyndighet (Datatilsynet)
dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra
forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering. Dersom det foretas automatiserte avgjørelser skal den registrerte også få relevant informasjon om den underliggende logikken, samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte. Dette vil være særlig aktuelt i de tilfeller hvor den registrerte mottar tilpasset markedsføring basert på profilering.
Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat skal den registrerte ha rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i forbindelse med overføringen. 
 
Innsyn / endring / Slett meg
 
Hvis du ønsker å vite hva vi har lagret om deg, ønsker noe rettet eller slettet, kan dette gjøres ved å kontakte vårt kundesenter på kundeservice@interflora.no . Alle slike henvendelser må skje skriftlig slik at vi kan dokumentere dine ønsker og forsikre oss om at vi er i kontakt med riktig person.
Vi kan ikke slette data som er regulert av spesiallovgiving. For eksempel skal bilag etter regnskapsloven lagres i 5 år.

Vi trenger  navn, adresse, mobil og epost for å kunne søke i våre systemer. Det vil hjelpe oss i søket om du kan angi hvilken forbindelse du har eller har hatt med Interflora Norge. For å få innsyn i personopplysningene som behandles må den som anmoder om innsyn legitimere seg.  
Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form. 
Når skal innsynet gis?
Anmodninger om innsyn skal besvares så snart som mulig etter at anmodningen er mottatt og senest innen 30 dager.

Arkivering av personopplysninger​

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år.

Sist endret: 02.05.2019