Interflora Norge tar personvern på alvor. Derfor håndterer vi alle persondata i henhold til den nye personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven.

Nettstedet interflora.no gir deg mulighet til å bruke våre tjenester. Interflora.no eies og drives av Interflora Norge SA (Interflora) org.nr. 912 982 785, Billingstadsletta 13, 1396 BILLINGSTAD.

Interflora Norge SA ved administrerende direktør har ansvar for å sikre at Interflora etterlever personvernlovgivningen. Ansvaret for oppfølging av dette er delegert til personvernansvarlig, som er tilgjengelig via personvern@interflora.no

Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Om vår personvernerklæring
Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og handlehistorikk. Behandling av personopplysninger, som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt personvernlovgivningen.
 
Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger kan du ta kontakt med oss på kundeservice@interflora.no

Nettstedet interflora.no
Interflora.no gir deg informasjon om oss og våre tjenester, og mulighet til å kjøpe våre produkter og tjenester.  Når du går inn på og tar i bruk tjenestene vi tilbyr, kan det være behov for å behandle dine personopplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig?
Interflora er behandlingsansvarlig for behandlingen som utføres når du benytter tjenester på vår nettside.

Når du bestiller varer og tjenester gjennom interflora.no som skal hentes i, eller leveres av en lokal butikk, er Interflora og den lokale butikken felles behandlingsansvarlige. Interflora tar imot din bestilling og videreformidle den til en lokal butikk, som sørger for levering av blomstene. Du kan selv velge hvilken butikk som gjennomfører bestillingen hvis det er flere tilgjengelige. Har du ikke valgt butikk, så velger vi butikken som er best egnet til å levere blomstene. Interflora Norge SA og de lokale butikkene har fordelt ansvaret for etterlevelse av personvernlovgivningen, og hver av partene skal sikre at den delen av behandlingen parten selv utfører oppfyller kravene i personvernlovgivningen.

Informasjonssikkerhet
Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Det er kun medarbeidere som har tjenstlig behov som har tilgang til personopplysningene vi innhenter. Interflora Norge SA har implementert gode rutiner for tilgangskontroll, lagring og behandling. Alle lokale butikker er forpliktet til å sikre tilsvarende sikkerhet ved behandling som Interflora og den aktuelle butikken har felles behandlingsansvar for.

Hvordan behandler vi dine opplysninger?
Interflora behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en kjøpsavtale mellom deg og Interflora. Dersom mottaker av tjenester er en tredjepart, behandler vi mottakerens personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede interesse i å levere tjenestene vi tilbyr. 

Når du bestiller tjenester via interflora.no behandler vi følgende informasjon:
Fornavn
Etternavn
Adresse (Kun ved registrering av kundekonto)
Telefonnummer
E-post
IP adresse
Mottakers navn
Mottakers adresse
Mottakers telefonnummer
Eventuell tekst i kort

Informasjonen videreformidles til utførende butikk slik at butikken ved behov kan ta kontakt direkte med deg som kunde for å gi raskest mulig service. Informasjonen lagres under «min side» dersom du velger å opprette bruker på Interflora.no.

Interflora oppbevarer ikke kredittkortopplysninger, men da vi i enkelte tilfeller etter samtykke fra kunde må etterbelaste betalingskortet som ble benyttet ved bestilling for dekking av kostnader for ekstra utkjøring, vil kredittkortopplysningene bli lagret kryptert hos vår betalingsleverandør NETS i inntil 10 dager. NETS er PCI sertifisert på aller høyeste nivå, og håndterer kortbetalinger for over 25000 nettbutikker. Privatkunder som ønsker å betale med faktura via vår leverandør AfterPay, må oppgi personnummer for å kunne gjennomgå kredittsjekk. Personnummeret blir ikke lagret hos Interflora. Du kan lese mer om AfterPay her.

Det er frivilling å gi fra seg personopplysningene, men dersom du ikke gir fra deg opplysningene kan du heller ikke benytte våre tjenester.

Interflora+
Interflora behandler personopplysninger om medlemmer av Interflora+ på bakgrunn av medlemsavtalen og Interfloras berettigede interesse i å tilpasse markedsføring av våre produkter. Interflora benytter medlemmenes navn, telefonnummer, e-post, adresse for å kunne tilby medlemskapet. Kjøpshistorikk og bevegelser på vår nettside benyttes for å sørge for at markedsføringen du mottar er tilpasset dine interesser.

Nyhetsbrev
Interflora behandler personopplysninger om mottakere av nyhetsbrev på bakgrunn av samtykke. Hvis du har samtykket til å motta Interfloras nyhetsbrev, benytter vi din e-post for å kunne sende ut nyhetsbrev. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke ditt samtykke tilbake ved å melde deg av tjenesten.

Henvendelser
Interflora behandler personopplysninger som kommer frem ved henvendelser gjennom Interfloras kontaktkanaler. Personopplysningene behandles på bakgrunn av samtykke eller fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og Interflora.

Mesterskap i blomsterdekorering
I forbindelse med mesterskap i blomsterdekorering, behandler Interflora informasjon om deltakerne på bakgrunn av avtale om deltagelse i mesterskapet. Interflora publiserer informasjon om premierte på bakgrunn av Interfloras berettigede interesse i å verifisere resultatene. Formålet ved behandlingen er gjennomføring av det aktuelle mesterskapet.

Får andre tilgang til dine personopplysninger? 
Personopplysninger som Interflora har samlet inn deles kun med andre virksomheter dersom det er nødvendig for å ivareta den daglige driften. Det rettslige grunnlaget for dette er berettiget interesse, idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby en best mulig tjeneste. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Når du bestiller varer eller tjenester gjennom interflora.no, utleveres navn og e-post til Lipscore. Behandlingen utføres på bakgrunn av Interflora Norge SA og den lokale butikkens berettigede interesser i å motta verifiserte tilbakemeldinger fra kunder. Informasjonen blir ikke offentlig kjent eller brukt på noen måte av Lipscore, med mindre du selv aktivt velger å avgi informasjon til Lipscore. Du kan også enkelt reservere deg mot å motta ytterligere henvendelser fra Lipscore. Du kan lese mer om Lipscore sin behandling av personopplysninger her.


Bruk av databehandlere 
Interflora inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av Interflora og de lokale butikkene lagres på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Bruk av informasjonskapsler i vår nettbutikk
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.
Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.
Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere. Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden. Her kan du se en oversikt over informasjonskapsler som brukes på interflora.no. 

Rett til innsyn
Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger som Interflora behandler ved å henvende deg til Interflora. Dette gjelder både når Interflora er behandlingsansvarlig alene og sammen med en lokal butikk. Du kan kreve at uriktige personopplysninger blir rettet, at behandlingen begrenses og du kan protestere mot behandlingen. Du kan også trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling, kreve dataportabilitet eller kreve at dine personopplysninger slettes. Vi kan ikke slette informasjon som vi er rettslig forpliktet til å oppbevare, dette gjelder for eksempel bilag, som etter bokføringsloven lagres i 5 år.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte kundeservice@interflora.no. Gjelder henvendelsen behandling der Interflora og en lokal butikk har felles behandlingsansvar, står du fritt til å velge hvem av oss du vil kontakte. Du finner kontaktinformasjon til alle de lokale butikkene her. Alle henvendelser om utøvelse av rettigheter må skje skriftlig, slik at vi kan dokumentere dine ønsker og forsikre oss om at vi er i kontakt med riktig person. Du må også fremvise legitimasjon, slik at vi får bekreftet din identitet. Vi trenger navn, adresse, mobil og epost for å kunne søke i våre systemer. Det vil hjelpe oss i søket om du kan angi hvilken forbindelse du har eller har hatt med Interflora.
 
Du vil få fremlagt en kopi av personopplysningene Interflora eller den lokale butikken og Interflora behandler om deg. Dersom du ber om flere kopier, vil vi kunne kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Elektroniske henvendelser vil bli besvart elektronisk med mindre andre ønsker er fremlagt.
Hvis du sender oss en anmodning om å få utøve dine rettigheter, vil vi besvare denne så snart som mulig etter at vi mottar den og senest innen 30 dager.

Arkivering av personopplysninger
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

Vi vil slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Sist endret: 31.05.2021