Opprinnelig ble dagen innført for å minnes alle helgener, og stammer fra den Katolske kirke. I Statskirken er det ikke helgener som blir hedret, men man minnes de døde. Allehelgensdag er alltid første søndag i november.

Til allehelgensdag pynter man gravstedene – og tenner lys. Allehelgensdag trenger ikke bare være kranser. Det blir mer og mer vanlig med dekorasjoner og liggende buketter på gravene. Mange vil gjerne sette sitt personlige preg i sin omtanke og søker nye uttrykksmåter, det kan være hjerter, kors og andre alternativer til den klassiske kransen.

Hos Interflora finner du fagfolk som kan gi deg råd om hva som passer best.