Nærmeste pårørende står vanligvis for kistedekorasjonen og gir også en krans, et hjerte eller en annen større dekorasjon. Disse hilsenene vil bli plassert nærmest kisten. Annen nær familie og nære venner kan også sende kranser eller andre større dekorasjoner. Fjernere slektninger og venner sender vanligvis bårebuketter, men dette vil avhenge av hvor mange som går sammen og totalbeløpet man ønsker å bruke.

Kranser og blomster som er sendt på forhånd, ligger i kirken eller krematoriet når dørene åpnes. Tar du med blomster selv, kan disse leveres til kirketjeneren eller representanten fra begravelsesbyrået. De vil plassere blomstene, og sørge for at kortet overleveres til de etterlatte. Hilsenene kan skrives på bånd, sløyfer eller kort. Kranser og andre dekorasjoner pyntes normalt sett med bånd, mens bårebuketter kan sendes både med bånd og/eller kort, alt etter kundens ønske. Når produktene leveres med bånd, vil blomsterbutikken alltid sende med et kort med samme tekst som på båndet. Representanten fra begravelsesbyrået tar alle kortene av hilsenene før seremonien starter, og legger dem på plassen til de etterlatte.

Skikkene varierer i forskjellige deler av landet, men det vanligste er at hilsener med bånd eller sløyfe leses opp i kirken, mens hilsener som bare har kort ikke blir lest opp. Husk at en hilsen som skal trykkes på et bånd, ikke kan være for lang. Forslag til båndtekster finner du her.