Distriktmesterskap
Distriktmesterskap, forkortet til DM, er mesterskap som arrangeres av Interflora Norges lokalforeninger. Med noen unntak følger lokalforeningenes geografiske områder fylkesgrensene. De fleste konkurransedeltakerne i DM hører hjemme i den enkelte arrangørs område, men det er også åpent for deltakere utenfra – fra hele landet.

Alternative mesterskap
Alternative mesterskap, forkortet til AM, er et vidt begrep. Disse mesterskapene kan finne sted hvor som helst i landet, og arrangeres av enten Norsk Blomsterhandlerforbund og Interflora Norge SA, og/eller av Interfloras lokalforeninger, og/eller av andre bransjeaktører. Det er i utgangspunktet få krav til hvordan et AM kan være innholdsmessig, hvordan det skal foregå, og hvem som kan delta, men det må godkjennes av Interflora Norge SA før det gjennomføres.

Norgesmesterskap
Norgesmesterskap, forkortet til NM, arrangeres av Norsk Blomsterhandlerforbund og Interflora Norge SA. NM kan arrangeres i samarbeid med én eller flere lokalforeninger, og/eller med lokale krefter. Deltakerne i NM er vinnerne fra DM og AM. I noen tilfeller kan ytterligere personer bli kvalifisert til og delta i NM.

Frekvens – toårs syklus
AM, DM, og NM arrangeres i løpet av en syklus på to år av gangen. Det første året i syklusen arrangeres AM og DM, i tiden fra og med februar og ut året. Det andre året i syklusen arrangeres NM, som foregår om høsten.

I mesterskap prøves det nyeste ut innen faget. Mesterskapene er bransjens tenketank, og er den viktigste arenaen for produktutvikling. Miljøvennlighet har de siste årene stått sentralt.