På vegne av de arrangerende lokalforeningene, ønsker Norsk Blomsterhandlerforbund og Interflora Norge SA publikum og deltakere hjertelig velkommen til årets distriktmesterskap rundt om i landet!

OBS! Deltakerne må fylle kriteriene for deltakelse (se reglementet det linkes til nedenfor).

Her er en oversikt over hvor, når, og mesterskapsform, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon – etter hvert som den kommer fra arrangørene. Invitasjonene til mesterskapene legges også ut her, etter hvert som de klare (se nedenfor).

Spørsmål kan rettes til:
Annelise Reed-Larsen
E-post: alr@interflora.no

Mesterskapsformer:
1. To overraskelsesoppgaver
2. Én forberedt oppgave, som offentliggjøres på forhånd + én overraskelsesoppgave

Distriksmesterskapene i 2024 - alfabetisk oversikt

Lokalforening/Fylke

Dato

Dag

Mesterskapsform

Sted

Bemerkninger
Østfold 14.april Søndag   Rakkestadhallen, Rakkestad  

Nord-Rogaland

 

 

 

 

 
Bergen          

Oslo (og Akershus)

 

 

 

 

 

Telemark og Vestfold

 

 

 

 

 

Sør-Rogaland

 

 

 

 

 
Agder          

OBS! Tomme felter betyr at dette ennå ikke er avgjort, men de vil bli fylt ut når informasjonen foreligger!
OBS! Det kan forekomme endringer i oversikten etter hvert, både når det gjelder dato, sted, mesterskapsform og sted!


Invitasjoner:
Invitasjon til DM i Østfold 14. april - Klikk her

Dokumenter: